E-mail: praktijk.braam@gmail.com
Telefoon: 06-12 41 47 25

Contextuele kijk

???????????????????Contextuele therapie is een therapeutische, intergenerationele benadering die problemen en levensvragen niet los ziet van wat er in uw gezin van herkomst, soms al generaties lang, is doorgegeven en ontvangen.
Iedereen wordt geboren in een familie.
En binnen die familie, binnen ons gezin van herkomst, leren we veel over het leven. De verbondenheid met uw partner, kinderen, ouders, grootouders en andere belangrijke (familie)relaties vormen uw ‘context’ en worden als belangrijke basis voor groei gebruikt. De therapie is ontwikkeld door Prof. dr.I.Boszormenyi-Nagy.

Als u later in uw leven met problemen wordt geconfronteerd, is dat niet los te zien van uw opgroeien in uw familie. Uw problemen hebben vaak te maken met de wijze waarop u in uw familie geleerd hebben te leven. En met wat u hebt meegemaakt en op welke manier er met die gebeurtenissen of gevoelens werd omgegaan. Er kunnen pijnlijke dingen gebeurd zijn, moeizame relaties zijn ontstaan met (soms) onuitgesproken verwachtingen spelen die doorwerken in de manier waarop u nu uw leven invult en zich verhoudt tot de mensen om u heen.

Loyaliteit, rechtvaardigheid en betrouwbaarheid zijn vaak aspecten waar mensen persoonlijk en in relatie met anderen in hun leven tegen aan kunnen botsen. Het gevolg daarvan kan zijn dat de balans van wat u geeft en ontvangt (aan aandacht, zorg, liefde, tijd) verstoord wordt en u niet meer toekomt aan het bieden van zorg die past (goed genoeg is) binnen die specifieke relatie. Dit kan zo verstorend werken dat ook de volgende generatie daar mee te maken krijgt.

Door terug te kijken naar uw gezin van herkomst en naar wat pijn en teleurstellingen uit het verleden voor u betekend hebben, komt er ruimte om op passende en verantwoordelijke manier een eigen positie in uw relaties en in uw leven in te kunnen nemen.

www.loesbraam.nl