E-mail: praktijk.braam@gmail.com
Telefoon: 06-12 41 47 25

AFFT – ouder(s)-kind

Moeder_en_Kind1_300x200.1Heeft uw kind nare dingen meegemaakt in zijn of haar leven? Zijn er problemen in uw gezin, een heftig temperament, scheiding, overlijden, uithuisplaatsing of adoptie die het moeilijk maken om uw kind te troosten en begeleiden?

AFFT is een speciale behandeling van – getraumatiseerde- kinderen en hun ouders en is gebaseerd op de hechtingstheorie. AFFT is er niet op gericht het gedrag van uw kind te corrigeren, maar streeft ernaar de veilige verbinding in de relatie met uw kind te herstellen. AFFT begint altijd met een of meer gesprekken met u als ouders alleen, zodat u in alle vrijheid uw zorgen en gevoelens over uw kind en uw ouderschap kunt uiten en u zich goed kunt voorbereiden op de gesprekken met uw kind erbij.

In de gezamenlijke gesprekken zal ik uw kind helpen om zijn of haar beleving en gevoelens meer te uiten, zodat u uw kind beter kunt gaan begrijpen en uw kind dat ook echt kan voelen. Dan gaat uw kind van zijn of haar kant vanzelf ook beter luisteren en worden regels minder een punt van strijd.

Getraumatiseerde kinderen
Als kinderen zich bang, alleen, verlaten, pijn gedaan of hongerig voelen (zeer) vroeg in hun leven, hebben ze geen andere keus dan `overlevingsgedrag’ te vinden om hen door deze tijden heen te helpen en (alleen) te vertrouwen op henzelf.

De tekenen van deze overlevingsstrategie, deze manier van denken, voelen en gedragen zien we vaak later als kinderen ouder zijn en in andere (pleeg- of adoptie) gezinnen leven. Dan uit het zich als zorgwekkend of uitdagend gedrag dat niet te begrijpen is en het moeilijk maakt voor u om te weten hoe u het beste kunt zorgen voor uw kind. Vooral in tijden dat uw kind met zijn of haar gedrag lijkt te zeggen dat het geen ouders wil of nodig heeft en het u niet toelaat om van hem of haar te houden.

Veel van het alledaagse ouderschap gaat ervan uit dat uw kind zich thuis veilig voelt. En u en uw motieven als het begrensd wordt vertrouwt. Deze manier van ouderschap gaat er ook van uit dat uw kind leert van consequenties, in staat is in een goede mate van onafhankelijkheid te functioneren, en er toe komt om uw waarden, idealen en doelen te accepteren. Als deze aannames niet blijken te werken, is er een andere manier van dagelijks ouderschap nodig en blijken PACE / SANE effectiever.

Centraal in AFFT is PACE / SANE, een manier van denken en bejegenen die de emotionele verbindingen in uw relatie met uw kind verdiept.

PACE: PLAYFULNESS, ACCEPTANCE, CURIOSITY AND EMPATHY

SANE: SPEELSHEID, ACCEPTATIE, NIEUWSGIERIGHEID EN EMPATHIE

  • Speelsheid brengt vreugde en plezier in de relatie.
  • Acceptatie creëert psychologische veiligheid.
  • Als we met nieuwsgierigheid de relatie onderzoeken, uiten we een wens om de ander beter, dieper te leren kennen.
  • Empathie communiceert onze nieuwsgierigheid en acceptatie, als we de emotionele ervaringen van de ander herkennen en daarop reageren.

Ouderschap met PACE / SANE helpt u om de betekenis van het gedrag van hun kind te begrijpen, rustig en emotioneel gereguleerd te blijven als u met uw kind praat, zelfs in hele moeilijke situaties. Dit helpt uw kind om rustig te worden en helpt u om emotioneel beschikbaar te blijven voor uw kind.

Deze benadering stelt een reeks van ouderlijke strategieën voor die de wereld tot een veiligere plaats maken voor een getraumatiseerd kind. Ze helpen u om uw kind te laten zien dat u uw best doet om het te begrijpen en er aan te werken om betere manieren te vinden om uw kind te helpen  zijn of haar eigen emoties, gedachten en gedrag beter te kunnen reguleren. Het is het doel om u te helpen uw kind te laten geloven en voelen dat u echt zullen blijven proberen om het beter te hebben met elkaar.

Ouderschap volgens PACE / SANE helpt ude sterke kanten en positieve eigenschappen van uw kind te zien die onder het negatieve en uitdagende gedrag liggen. En het helpt uw kind om u (weer) te leren vertrouwen.

 

www.loesbraam.nl