E-mail: praktijk.braam@gmail.com
Telefoon: 06-12 41 47 25

  • Verlang je ernaar als mens meer tot je recht te komen? En dat anderen je zien zoals je werkelijk bent?
  • Worden de spanningen en ruzies in je gezin je teveel en weet je niet hoe je de sfeer in huis kunt verbeteren?
  • Lukt het niet om te praten met je partner? Lukt het niet (meer) om elkaar door jullie verschillen te bereiken?
  • Merk je dat de nare dingen die je hebt meegemaakt nog steeds je leven beïnvloeden?
  • Ben je iemand die je dierbaar was verloren en is het moeilijk om je leven verder te leven zonder hem of haar?

Individuele-therapie

Individuele therapie kan helpen bij het verwerken van (traumatische) ervaringen uit uw jeugd, problemen in relaties, overgang naar nieuwe levensfase, stemming- en angstklachten, verlieservaringen.

Lees meer

Gezinstherapie

Therapie met (delen van) het gezin kan helpen als er veel conflicten of spanningen in uw gezin zijn, tussen uw kinderen onderling, tussen uw kinderen en u, of tussen u als ouders onderling.

Lees meer

EFT-therapie

Partnerrelatietherapie die zich richt op het leren onderkennen en stoppen van destructieve interactiepatronen, maar daarna op het terugvinden van liefde, veiligheid en verbondenheid in de relatie.

Lees meer

AFFT-therapie

Therapie voor ouder(s) en kind. Als uw kind zorgen geeft, nare dingen heeft meegemaakt of last heeft van de gevolgen van scheiding, overlijden of adoptie. AFFT richt zich op herstel van de relatie met uw kind.

Lees meer

Relatie- en gezinstherapie in Houten

LOES BRAAM
Mijn naam is Loes Braam, geregistreerd relatie- en gezinstherapeut bij de Nederlandse Vereniging voor Relatie- en gezinstherapie (NVRG). Naast mijn eigen praktijk werk ik als systeemtherapeut bij het FACT-team Jeugd in Ede voor jongeren met psychiatrische problemen.

Lees meer

SUPERVISIE
Ben je systeemtherapeut of systeem-therapeutisch werker in opleiding, dan ben je welkom voor supervisie. Ik vind het leuk om mee te denken in jouw ontwikkelings-proces en om van mijn brede kennis en werkervaring in uiteenlopende behandelsettings te delen.

Lees meer

CONTEXTUEEL GESCHOOLD
Omdat ik ook geschoold ben als contextueel hulpverlener zal ik in mijn manier van werken altijd gebruik maken van mijn zogenaamde `contextuele blik’. Als u in uw leven met problemen wordt geconfronteerd, is dat niet los te zien van uw opgroeien in uw familie.

Lees meer

Jezelf mogen en kunnen zijn, kan alleen tot stand komen in relatie met de ander

De verbondenheid met een partner, ouders, kinderen, grootouders en anderen om ons heen legt de basis voor onze groei en is een bron van diepe heling. Jezelf veilig en geborgen voelen is voor ieder mens een fundamentele behoefte. Een conflict is in wezen een roep om je weer veilig bij elkaar te kunnen voelen. Als je dat bij elkaar kunt zien, ben je op weg naar herstel van verbondenheid.

www.loesbraam.nl