E-mail: praktijk.braam@gmail.com
Telefoon: 06-12 41 47 25

Gezinstherapie

Zijn er veel conflicten of spanningen in uw gezin? Tussen uw kinderen onderling, tussen uw kind(eren) en u, of tussen u als ouders onderling (over de opvoeding)? Of heeft u te maken met drukke tijden en complexiteit door aanpassingen aan een nieuwe gezinsfase (overgang naar de puberteit bijvoorbeeld), of met chronische ziekte, een psychiatrische aandoening van een gezinslid? Dan kan gezinstherapie een goede werkvorm zijn.

 

400-familie-duinenIedereen zal binnen gezinstherapie de kans krijgen zijn of haar visie op wat er aan de hand is te geven en zijn of haar beleving en behoeften te verwoorden. Het gaat niet om wie er gelijk heeft, maar dat er weer naar elkaar geluisterd kan worden en het lukt om conflicten op te lossen. En dat uw gezin (weer) een plek wordt waar ieder mag zijn wie die is, ondanks verschillen.

 

Een ‘opnieuw samengesteld gezin’ of ‘stiefgezin’ kan extra ingewikkeld zijn. Daar spelen onopgeloste emoties over de scheiding en verschillende loyaliteiten aan eigen of stiefouders een rol. Gezinsgesprekken kunnen helpen al die lijnen op te helderen en er werkbare oplossingen voor te vinden.

Gezinstherapie hoeft niet altijd te betekenen dat het hele gezin in de kamer zit. Ik zal bij gezinsproblemen altijd u als ouders een keer apart uitnodigen voor het eerste of tweede gesprek, omdat u de ‘dragers’ van het gezin zijn. En al naar gelang dat zinnig lijkt, kan er ook in andere twee- of drietallen gewerkt worden.

www.loesbraam.nl