E-mail: praktijk.braam@gmail.com
Telefoon: 06-12 41 47 25

Werkwijze

praktijkkamer200x300Na uw aanmelding proberen we binnen 3-4 weken een intakegesprek te plannen. Als er een langere wachttijd is (en dat is helaas regelmatig zo), laat ik u weten hoe lang die is. In het eerste gesprek kijken we of het klikt en of we samen verder aan het werk zullen gaan. Ik neem praktische zaken met u door over kosten, betaling en regels rond afzeggen van de afspraken.

In het intakegesprek staan we ook al voor een deel stil bij uw geschiedenis, uw huidige levensomstandigheden, waar of wanneer uw problemen zich voordoen en wat u graag anders zou willen. Zo vinden we samen overeenstemming over waar het in de therapie over moet gaan. U kiest daarna of u vervolgafspraken wilt maken voor een therapietraject. Zo nodig kan ik met u meedenken wat een eventuele andere geschikte hulpverlener zou kunnen zijn.

Tijdens de behandeling kunnen we in overleg altijd de inhoud en richting van de gesprekken bijstellen. We kunnen ook wisselende werkvormen afspreken, zoals partnerrelatiegesprekken afgewisseld met een gezinsgesprek of een paar individuele gesprekken.

U hoeft zich niet te verplichten tot een heel traject. U kunt per gesprek besluiten of u een vervolggesprek wilt. U kunt er na een aantal gesprekken voor kiezen om de behandeling weer af te sluiten, op eigen kracht verder te gaan. Mijn idee over het aantal sessies is zo kort als mogelijk en tegelijk zo lang als nodig. Het kan zijn dat uw problematiek meer (tijd) nodig heeft dan een traject van 6-15 sessies.

Ter voorbereiding van een kennismakingsgesprek kunt u ook eens de pagina met achtergrondinformatie bekijken:

www.loesbraam.nl