E-mail: praktijk.braam@gmail.com
Telefoon: 06-12 41 47 25

Werkwijze

praktijkkamer200x300Na uw aanmelding zullen we binnen 3-4 weken een kennismakingsgesprek plannen. Dat is een oriënterend gesprek om te kijken of het klikt en of we samen aan het werk zullen gaan. In dat gesprek neem ik praktische zaken met u door over kosten, betaling en regels met betrekking tot afzeggen van de afspraken.

In het kennismakingsgesprek staan we ook al voor een deel stil bij uw geschiedenis, uw huidige levensomstandigheden en waar of wanneer uw problemen zich voordoen. Mogelijk volgt er nog een tweede intakegesprek samen helder te krijgen en overeenstemming te krijgen over waar het in de therapie over moet gaan. U kiest daarna of u vervolgafspraken wilt maken voor een therapietraject. Zo nodig kan ik met u meedenken wat een eventuele andere geschikte hulpverlener zou kunnen zijn.

Tijdens de behandeling kunnen we in overleg altijd de inhoud en richting van de gesprekken bijstellen. We kunnen ook wisselende werkvormen afspreken, zoals partnerrelatiegesprekken afgewisseld met een gezinsgesprek of een paar individuele gesprekken.

U hoeft zich niet te verplichten tot een heel traject. U kunt per gesprek besluiten of u een vervolggesprek wilt. U kunt er na een aantal gesprekken voor kiezen om de behandeling weer af te sluiten, op eigen kracht verder te gaan. Mijn idee over het aantal sessies is zo kort als mogelijk en tegelijk zo lang als nodig. Het kan zijn dat uw problematiek meer (tijd) nodig heeft dan een traject van 6-15 sessies.

Ter voorbereiding van een kennismakingsgesprek kunt u ook eens de pagina met achtergrondinformatie bekijken:

www.loesbraam.nl